Princip fungování tepelného čerpadla

Princip fungování tepelného čerpadla je založen na principu přenosu tepelné energie z jednoho místa na druhé pomocí chladicího média a komprese. Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, jako je vzduch, voda nebo země, a díky tomu jsou ekologicky šetrným způsobem vytápění a chlazení prostorů.

Základní komponenty tepelného čerpadla

  1. Chladivo: Tepelné čerpadlo obsahuje speciální chladivo, které má schopnost měnit skupenství za nízkého tlaku a teploty.
  2. Kompresor: Kompresor je klíčovou součástí tepelného čerpadla. Jeho úkolem je zvýšit tlak a teplotu chladiva, čímž se zvýší i jeho tepelná energie.
  3. Výparník: Výparník je místo, kde chladivo získává tepelnou energii z okolního prostředí (např. ze vzduchu, vody nebo země). Chladivo se zde odpařuje a stává se teplým párem.
  4. Kondenzátor: Kondenzátor slouží k předávání tepelné energie z chladiva do vytápěného nebo chlazeného prostoru. Chladivo se zde ochladí, kondenzuje a předá teplo do interiéru.
  5. Expanzní ventil: Expanzní ventil snižuje tlak chladiva, čímž se snižuje i jeho teplota a připravuje ho na cyklus znovuobnovení tepelné energie.

Tepelné čerpadlo pracuje v cyklu, kde chladivo prochází střídavě výparníkem a kondenzátorem. Ve výparníku získává tepelnou energii z okolního média, které se následně předává do kondenzátoru, kde se teplo uvolňuje do interiéru. Proces se opakuje a tepelné čerpadlo udržuje stabilní vytápění nebo chlazení prostoru.

Tímto způsobem tepelná čerpadla poskytují energeticky úsporný a ekologicky šetrný způsob vytápění a chlazení, což je ideální volba pro udržitelné bydlení a provoz.


Fotovoltaické
elektrárny

Fotovoltaiku zajišťuje partnerská firma, se kterou spolupracujeme na společných projektech.

svp-solar.cz

Dotace
pro firmy i domácnosti

V ceně našich služeb vám zdarma pomůžeme s vyřízením dotačních titulů jako je Nová zelená úsporám atp.

Více informací

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem, žádostí o kalkulaci, návrh řešení a podobně.

    Ochrana osobních údajů Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.